Saturday, October 20, 2012

I feel it in my bones.

SWIM DEEP - HONEY
CLAMS CASINO - I'M GOD

She lighted up a cigarette. Outside's cold, but her hart is full of love and joy.  She thought all was lost, and she'd never thought she'll feel good with herself again, and life's ever going to be just fine. So many nights she spend crying and over thinking ever single word they said to her.  Someone once told her, 'you're different. no worry. now you're crying and thinking this is the end, but tomorrow everything is going to be ok!'. And it was true although she never wanted to believe. She still has some insecurities, but time is going to cure them all. She just needs to trust herself a little bit more.

Îşi aprinde o ţigară. Afară este frig, dar inima ei este plină de dragoste şi fericire. Ea a crezut ca totul este pierdut, şi niciodată nu a crezut că se va mai simţi vreodată bine cu ea însăşi, şi viaţa va fi pur şi simplu bună. Atâtea nopţi le-a pierdut plângând şi gandindu-se din nou şi din nou la fiecare cuvând pe care ei i l-au spus. Cineva odata i-a spus 'eşti diferită. să nu îţi faci griji. acum poate că plângi şi te gândeşti că acesta este sfârşitul tău, dar mâine totul o să fie bine!'. Şi a fost adevărat, cu toate că ea nu a vrut să creadă. Ea încă mai are puţină nesiguranţă, dar din fericire timpul o să le vindece pe toate. Doar trebuie să aibă puţin mai multă încredere în ea însăşi.


Sunday, October 14, 2012

Been trying hard not to get into trouble, but I I've got a war in my mind, so I just ride.
I've missed you guys! It's been 3 weeks since I haven't wrote anything in here. 'Tree Of Life' turned 2 years, and I still can't believe it.  ✖  School has been all over my mind lately. I can say that my form teacher is the best, and every Tuesday she's teaching us for free, playing guitar. 
Every day while getting ready for school I have this big hole in my stomach, and a feeling of strong dizziness. And when I'm on the bus I can't think of anything and I feel like I'm on a fucking big empty castle on the clouds, and after I'm starting to walk on the B. Street my mind starts to be active again. After I say 'hello' to the security men and walk the 4 stairs to get on the building, I feel alive although my hart is little like a dot. ✖  I have this horrible habit to compare my actual class mates to the old ones i had, and they're not even like them, 'cause they're awesome. I think I'm actually a little bit scared of what will happen to me

Mi-aţi lipsit iubiţilor! Au trecut 3 săptămâni de când nu am mai scris nimic aici. 'Tree Of Life' a împlinit 2 ani, iar mie nici nu îmi vine să cred. ✖  Şcoala a fost tot la ceea ce am putut să mă gândesc în ultimul timp. Pot să spun că diriginta mea este cea mai tare, iar în fiecare Marţi, ea ne învaţă să cântăm la chitara pe gratis. 
În fiecare zi când mă pregătesc pentru şcoală, am o gaură imensă în stomac, şi un sentiment puternic de ameţeală, iar când sunt în maşină am mintea complet goală şi nu mă pot gândi la nimic şi mă simt ca şi cum aş fi într-un castel iment pe un nor, iar după ce încep să merg pe Strada B. mintea mea începe în sfârşit să funcţioneze. După ce spun "bună ziua" paznicului şi urc cele 4 scări ca să intru în clădire, mă simt vie, chiar dacă inima mea este cât un purice.  ✖  Am acest oribil obicei să compar colegii mei noi de clasă cu cei vehi, iar ei nici măcar nu sunt ca vechii mei colegi, ei sunt super. De fapt, eu cred că sunt puţin speriată de ceea ce o să mi se întâmple.