Sunday, September 23, 2012

In the right place, suddenly I will play my ace.
Well, dear Rider, you wanted to know about my first week of school, and you also said "I'm betting you're the most popular and good-looking girl in your class."  Let's see... I'd like to stay true, cause there's no point on lying, so i got to tell you that i'm not the most popular in my class, and about good-looking, it depends on who you're asking. Well it's been only one week of school, and every single second counts. ✖ My first impression was pretty good, but you know once you spend much more time with people you start to see the real them. Kinds in my class are super chill out, and friendly, boys are a little bit immature but cool, and girl have high expectations. ✖  I'm most of the time quiet and maybe that's why i'm not "popular", but anyhow i only need a little bit of time to accommodate with everything around.

Ei bine, dragă Rider, ai vrut să ştii cum a decurs prima mea săptămână de şcoală, şi de asemenea ai mai spus şi "Pariez că eşti cea mai populară şi ce amai drăguţă fată de la tine din  clasă." Păi să vedem-.. Mi-ar plăcea să păstrz totul adevărat, pentru că nu are nici un rost să mint, aşa că trebuie să va spun că nu sunt cea mai populară fată din clasă, iar despre cea mai drăguţă, depinde de pe cine întrebi. A trecut doar o singură săptămână, iar fiecare secundă contează. ✖  Prima mea impresie a fost destul de bună, dar ştiţi şi voi odată ce ajungi să stai cu cineva mai multă vreme începi să vezi adevărata faţă a oamenilor.. Copii de la mine din clasa sunt super relaxaţi, şi prietenoşi, băieţii sunt un pic imaturi dar glumeţi, iar fetele are aşteptări mari. ✖ În mare parte a timpului sunt tăcută, poate de asta sunt "nepopulară", dar oricum eu am nevoie doar de puţin timp ca să mă acomodez cu tot ce este în jurul meu.


P.S.: I'm not in any photos on my blog.

Sunday, September 16, 2012

But in my dreams we're still screamin' and runnin' through the yard.
So tomorrow is the first day of school. Thoughts... Not really. Right now i'm chilled out, got no worry on my mind, just listen to gorgeous random songs, found on youtube, and later i'm going to take a lonnnngggg warm bath, and then go to sleep and dream about Prince Charming.  ✖ Yesterday we went to Nana FarmVille, a location where you could ride, but unfortunately I felt sick, and i couldn't get on a horse. Bleahhh.  And right now, below writing this post i'm putting the photos i've made on my computer. ✖  Now I can feel the cold weather of autumn on my skin. I love this season... it's the season of changes, of new thinking, new possibilities, new starts, it's the season that makes us all feel good. ✖ Today i bought some new awesome shoes! Yeah, I'm so happy!

Deciiii, mâine este prima zi de şcoală. Gânduri... Nu prea. În acest moment sunt super relaxată, nu am nici o grijă în mintea mea, doar ascult melodii super alese la întâmplare de pe youtube, iar mai târziu am să fac o baie caldă luuunnnggăăă, apoi am să mă duc la culcare să visez la Făt-Frumos. Ieri am fost la Nana FarmVille, o locaţie unde poţi să călăreşti, dar din nefericire m-am simţit rău şi nu am putut să mă urc pe cal.. Bleahhh.  În acest moment pe lângă scrierea acestei postări, descarc pozele pe care le-am făcut în calculator.   Acum pot să simt vremea rece de toamnă în tot corpul. Iubesc anotimpul acesta... este anotimpul schimbărilor, anotimpul care ne dă o gândire mai clară, noilor posibilităţi, începuturi noi, este sezonul care ne face pe toţi să ne simţim mai bine. Azi am cumpărat o pereche nouă de pantofi superbi! Da, sunt super fericită!

 

Thursday, September 13, 2012

Can't stop dreaming, until you're by my side.
I was sitting on my balcony, looking up at the sky, and hoping this time I'll get to see much more stars than the last time. Fully disappointed, I took a breathe-out, and told my mom "come here". I showed her the sky, and no stars, and she told me "we're not living at the North Pole, to see the stars clearly", and for the first time in this summer a strange feeling come in my stomach... loneliness. ✖ I lost almost 10 kg, and my old clothes are not good anymore, so yesterday i went to Takko, and bought a lot of shirts, t-shirts, and 2 pairs of jeans. (they had this big 50% off sale at everything you bought)  ✖  I'm dreaming at first day of school, hoping not to forget at what station i have to come down, and switch the lines, and make a lot of scenarios in my head, with me smiling and meeting a lot of cool kids, but somehow the dark part of my mind, has this big influence on me and gives me this fear of anything. ✖  I know someone up there loves me, and will hepl me to get through this year, and with a little bit of luck, I am not going to need any help on building up the person I've become. (much more confident, and strong)

Stăteam pe balcon, uitându-mă la cer, sperând că de data asta am să văd stelele mult mai clar decât data trecută. Complet dezamăgită, am expirat, şi i-am spus mamei mele, "vin-o aici". I-am arătat cerul, fără stele, iar ea mi-a spus "nu trăim la Polul Nord ca să vedem stelele atât de clar", şi pentru prima oară în vara asta un sentiment ciudat mi-a venit în stomac... singurătate.    Aproape am slăbit 10 kg, iar hainele mele vechi nu îmi mai sunt bune, aşa că ieri am mers în Takko, şi am cumpărat o groază de cămăşi, bluze, şi 2 perechi de blugi. (aveau 50% discount la orice cumpărai) ✖  Visez la prima zi de şcoală, sperând să nu mă pierd pe la metrou şi să uit la ce staţie să mă dau jos, şi fac o groază de scenarii în mintea mea, cu mine zâmbind şi cunoscând mulţi adoleşcenţi drăguţi, dar cumva partea întunecată a minţii mele, are această imensă influenţă asupra mea, care mă face să îmi fie frică de orice se va întâmpla.   Ştiu că cineva acolo sus mă iubeşte, şi mă va ajuta să trec cu bine peste acest an, iar cu puţin noroc, nu o să am nevoie deloc de ajutor să construiesc persoana care am devenit. (mult mai încrezătoare în propriile puteri şi puternică)


Sunday, September 9, 2012

Never let your fear decide your faith.

MILEY CYRUS - LILAC WINE 
TAYLOR SWIFT - WE ARE NEVER EVER GETTING BACK TOGETHER
OMAR LINX - COWBOY 
BRIDGIT MENDLER - READY OR NOT
ELLIE GOULDING - ANYTHING COULD HAPPEN
GRACE POTTER & THE NOCTURNALS - STARS
FUNTCASE & GENETIX - DOOMED 
BEYONCE - I WAS HERE

First of all please listen to ever single song i put in here. They are all awesome, and inspiring.
It's been, i think 3 weeks since i haven't written one word on this blog. Oh well i have a big real excuse... I've been gone out of town without my laptop (best choice ever, and i actually survived), first to the mountain side, and then to the seaside.
În primul rând vă rog să ascultaţi toate melodiile pe care le-am pus. Toate sunt superbe, şi îţi dau inspiraţie.
Cred că au fost 3 saptămâni de când nu am mai scris un singur cuvânt pe blog. Ei bine, am o scuză mare reală... am fost plecată din oraş, fără laptopul meu (cea mai bună idee ever, iar eu chiar am supravieţuit), prima oară la munte iar apoi la mare. 

To the mountainside was fun, and the idea of not having TV was so cool, and i spend a such good time with my family, that i never thought i will, like ever... The landscape was awesome, i made a lot of photos. One day my dad and my uncle go to fishing, and i joined them for like a half of hour while i made photos (i really don't enjoy fishing, it's so boring...). The other 2 days we spend playing a lot of games with cards, Remi game ('cause outside was raining), and the tennis (when it stopped)
La munte a fost distractiv, iar ideea să nu avem televizor în cameră a fost foarte cool, iar eu am petrecut un timp foarte frumos cu familia mea, care nu am crezut că o să se întâmple vreodata, vreodată... Peisajul a fost superb, şi am făcut o grămadă de poze. Într-o zi tata şi unghiul meu au fost la pescuit, iar eu m-am alăturat lor pentru o jumatate de oră, in care am făcut numai poze. (chiar nu îmi place la pescuit pentru că este foarte plictisitor...) Celelalte 2 zile le-am petrecut jucând cărţi, tenis (când nu ploua afară), şi Remi.  
 

The next stop was a country club, and the only way to get there was Transfăgărăşan. (for more information). This the most awesome road i've ever seen. When Top Gear show it on the TV, i was like, "yeah... ok is just a road", and i thought they were just playing a character, but not i get why they were so exited.
Următoarea oprire era la un country club, iar singura cale de a ajunge acolo era să o luăm pe Transfăgărăşan. (pentru mai multe informaţii). Acesta este cel mai minunat drum pe care l-am văzut în viaţa mea. Când Top Gear l-a arătat la televizor, eu eram ceva de genu, "dadada... ok este doar un drum", şi credeam că aşa trebuia să fie emisiunea şi că ei trebuiau să joace tot acel entuziasm, dar acum înţeleg că acel drum chiar are ceva special în el.
Then we left to a country club (La Mesteceni Country Club if anyone else wants details) where i've been this year in April after Easter. This place is wonderful for the fact they have horses, and you could take riding lessons. It helped that i was on a horse before, so Codruţa (my instructor, who is super nice), in the last day, when we were supposed to leave, she took us (me, my sister and my cousin) to a trip on the field, and through the cornfield. It was awesome. I liked only one horse Fido, from all 3 i've been riding (Trigger and Amina). I don't know, i just felt comfortable on him (if i can saz it like this), and he was a very obedient horse, although he was kind of lazy. (hahaha, like me (: )
Apoi am plecat la un countrz club ( La Mesteceni Country Club, dacă cineva vrea detalii) unde am mai fost anul ăsta în aprilie după Paşte. Locul ăsta este minunat pentru faptul că au cai, şi poţi să iei lecţii de călărie. A ajutat faptul că am mai fost pe cal şi altă dată, iar Codruţa (instructoarea, care este super drăguţă) în ultima zi înainte să plecăm, ea ne-a luat (pe mine, sora mea şi verişoara mea) într-o drumeţie călare pe câmp şi prin lanu de porumb. A fost fantastic. Dintre toţi caii pe care i+am călărit (Trigger, Amina şi Fido), cel mai mult mi-a placut Fido, pentru că pur şi simplu mă simţeam comfortabil pe el (dacă se poate spune aşa), şi era un cal foarte ascultător, chiar dacă este un cal mai leneş. (hahaha, exact ca mine (:  )

We arrived home in the afternoon of 30 August, and the next day 1 September  we left again, but this time to the seaside. I wanted to write a post with the title something like "Hello September, Hello Autumn", but how i said i didn't had my laptop with me, and i guess i'm going to do it soon...
The time we spend there  was good, because we were together. There were 8 guys, who were wearing the same gold t-shirt, with a write on the back "Goldjungs" (which in german means Golden Boys) every time they were going to the beach. I thought, "what the fuck should this mean?", and after i googled them i discovered they participated at the London Olympics and won gold. It was fun to find out this.:)
There were a lot of single guys, and all of them were fucking cute, but just one of them caught my attention. He was german (lol i have this big thing for german guys (:  ) and he was like a ghost, until the last day, when he stayed at the pool all day long and sleep on the sunbed, with his big Beats on ears. His disheveled hair was awesome with that NY red/black hat, and large swimming pants looked awesome with his abs. I caught his looking at me more than once, but that was all cause next day i left... and this reminds me of "I'm kind of shy, but you're super fly" (up at Bridgit Mendler). It sucks.
Am ajuns acasă în dupămiaza zilei de 30 August, iar ziua următoare pe 1 Septembrie am plecat din nou, dar de data asta spre mare. Am vrut să scriu o postare de genu "Bună Septembrie. Bună Toamnă", dar cum am spus nu am avut laptopul la mine, dar cred că o să fac acea postare în curând.
Timpul pe care l-am petrecut acolo a fost super, pentr că am fost împreună. Acolo au fost cred că 8 tipi care purtau în fiecare zi aceleaşi tricouri galbene, cu un scris pe spate "Goldjungs", (care în germană înseamnă Băieţii De Aur), de fiecare dată când se duceau la plajă. Am crezut "ce naiba mai trebuie şi asta să însemne?", iar după ce i-am căutat pe Google, am descoperit că au participat la Olimpiada din Londra şi au câştigat aurul. A fost amuzant să descopăr asta. :)
Acolo au fost o grămadă de tipi singuri, iar toţi erau al naibii de drăguţi, dar doar unul dintre ei mi-a atras atenţia. Era neamţ (lol, am chestia asta idioată pentru nemţi (:  ). El a fost ca o fantomă, până în ultima zi, când a stat toată ziua la piscină şi a dormit pe şezlong, cu căştile lui Beats imense pe urechi. Părul lui ciufulit şi lăsat să crească arăta superb cu şapca lui NY cu negru şi roşu, şi pantalonii largi de înnotat, care arătau minunat cu abdomenul lui. L-am prins uitându-se la mine, de mai multe ori, dar asta a fost tot pentru că ziua următoare a trebuit să plec... care îmi aduce aminte de "Sunt un pic cam timidă, dar tu eşti super tare" (mai sus la Bridgit Mendler). Este nasol.  

I'm happy we got another week of vacation.
That's all for this time.
Sunt fericită că ne-au mai dat încă o săptămână de vacanţă.
Can atât pentru acum.