Sunday, August 19, 2012

Lie down, you know it's easy like we did it all summer long.-take 37 min of your precious time and listen to this awesome/beautiful/wonderful album!-

I know it's a little bit late, but this is how i am. It's not the thing that i forgot or something, i just didn't know what to write about. (even now, i still don't know, but i guess i'll figure something out).
5th of August - Happy Birth - Day Mom!
19th of August - Happy Birth - Day Dad!
I love you both so much, and whenever i stupid things remember i'm still young. I'm so lucky i have this two cool adults around me, who show me how to live life with a big smile on my face whatever, even if outside is raining. I couldn't ask God for more! Sometimes i'm so foolish, stingy and ungrateful for what i got in my life. 
“Being happy is a choice" - Demi Lovato.
(and happy b-day for 20th anniversary!)

Ştiu că este cam târziu, dar aşa sunt eu. Nu este vorba că am uitat sau ceva, eu pur şi simplu nu am ştiu ce să scriu. (nici măcar acuma nu ştiu ce am să scriu în continuare, dar cred că pur şi simplu am să găsesc eu ceva.)
5 August – La Multi Ani Mama
19 August – La Multi Ani Tata
Vă iubesc pe amandoi aşa de tareee, iar atunci când fac lucruri prosteşti trebuie să va aduceţi aminte că sunt încă tânără. Sunt aşa de norocoasă că am doi adulţi cool lângă mine, care îmi arată cum trebuie viaţa trăită cu un mare zâmet pe faţă, chiar şi atunci când afară plouă. Nu aş putea să îl rog pe Dumnezeu să îmi dea mai mult! Câteodată mă port prosteşte, sunt zgârcită şi nerecunoscătoare pentru tot ce am în viaţa mea.
„Să fii fericit este o alegere” – Demi Lovato.  
(şi la mulţi ani pentru a 20-a aniversare!)Tuesday, August 14, 2012

Stand there and look into my eyes.“I don’t have what to discuss with you anymore”, she told me, late Friday night, and spend my next day over-thinking at the past mouths. Finally I though I chose good, hoping this story to not end, but it kind of did for me, ‘cause you put someone else in my place and then told me “it’s a lot much easier for me”. I know this moment will come. It always does. But I still don’t get you and if all were lies.  And maybe you’re reading this right now, but please don’t bother to explain me anything… Goodbye.
 
“Nu mai am ce să discut cu tine”, mi-a spus ea, târziu vineri seara, iar a doua zi mi-am petrecut-o rememorând toate momentele petrecute împreună. În sfârşit am crezut că am ales bine, sperând că poveste asta nu se va termina, dar într-un fel pentru mine a făcut-o, pentru că ai pus pe altcineva în locul meu şi apoi mi-ai spus „este mult mai simplu pentru mine.” Am ştiut că acest moment va veni. Mereu vine. Dar eu tot nu pot să te înţeleg pe tine şi dacă totul a fost o mare minciună. Şi poate că citeşti asta în acest moment, dar te rog nu te deranja să îmi explici nimic... La revedere.  
 
 
Wednesday, August 8, 2012

You have to love yourself before you love anyone else.


-fuckin' love this song!-

“At fifteen, beauty and talent do not exist; there can only be promise of the coming woman”. - Honore de Balzac
“The world's biggest power is the youth and beauty of a woman”. - Chanakya
“Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical”. - Sophia Loren
“The best part of beauty is that which no picture can express.” - Francis Bacon
“Wisdom is the abstract of the past, but beauty is the promise of the future.”   - Oliver Wendell Holmes
“A lot of us grow up and we grow out of the literal interpretation that we get when we're children, but we bear the scars all our life. Whether they're scars of beauty or scars of ugliness, it's pretty much in the eye of the beholder”.  – Stephen King
“The human soul needs actual beauty more than bread.”  – David Herbert Lawrence
“Beauty is merciless. You do not look at it, it looks at you and does not forgive.”  – Nikos Kazantzakis
The ideal beauty is a fugitive which is never found.  – Joan Rivers

“You teenagers from today are so strange”, my mom told me, “you can never know what’s going on in their minds, and we parents think the worst could happen.” That’s right, we have tangled minds, we know too much for our age, grow up in a fucked up generation that will never give us time to breathe in and out. She continued “For just one little shit, you all make a life & death situation, when you can solve it very simple. And how most of you end up? Killing themselves, when they had all life in front of their eyes. The worst thing for a parent is to take it’s child to the ground… and know that they will never see them again.  “ She looked at me like she wanted to get into my mind, and see what’s there, “I don’t  know what’s going in your little head, but I’m hoping you’re not going to end up like those fucked up kids. Why can’t you just understand once and for all that you’re BEAUTIFUL and SMART and I LOVE YOU?” Another wave of tears came into my eyes, and all my attempts of stopping them was for nothing good. “Say for 10 times ‘I’m beautiful and smart’, right now. Come on!”. I said it without thinking twice. “Good. Next time say it with more persuasion.” She gived me the goodnight-kiss on my check, and then turn off the light and let me alone to fall asleep in the incredible dark around me.

“Voi adoleşcenţii din zilele de azi sunteţi aşa de ciudaţi”, mi-a spus mama, „Niciodată nu ştii ce se întâmplă în mintea lor, iar noi părinţii ne gândim la ce se poate mai rău”. Aşa este, avem minţi încâlcite, ştim prea multe pentru vârstele noastre, am crescut intr-o generaţie de tot rahatu care nu ne va lăsa nici măcar un moment de respiro.  Ea a continuat, „Pentru fiecare rahat, voi faceţi o situaţie de viaţă şi moarte, care de fapt se poate rezolva foarte uşor. Şi cum mulţi dintre voi ajungeţ? Să vă omorâţi, când aveţi toată viaţa înaintea ochilor voştrii. Cel mai rău lucru care i se poate întâmpla unui părinte este să îşi conducă copilul spre groapă... şi să ştie că nu va mai apuca să îl vadă vreodată.” S-a uitat la mine de parcă ar fi vrut să intre în capul meu şi să vadă ce este acolo. „ Nu ştiu ce se petrece în capul tau mic în acest moment, dar sper că nu vei ajunge ca aceşti copii. De ce nu poţi să înţelegi odată şi pentru totdeauna că eşti FRUMOASĂ şi DEŞTEAPTĂ şi TE IUBESC?" Un alt val de lacrimi au ajuns în ochii mei, iar toate încercările mele de a le ţine acolo nu au ajutat deloc. "Spune de 10 ori, 'Sunt frumoasă şi deşteaptă', chiar acuma. Haide!" Am spus de 10 ori fără să mă gândesc de două ori. "Bun. Data viitoare spune-o cu mai multă convingere." MI-a dat pe obraz pupicul de noapte buna, apoi a stins lumina şi m-a lăsat singură să adorm în incredibilul întuneric din jurul meu.


Sunday, August 5, 2012

Sincerely yours, from one of y'all.


-this song is madness! love it so much!-

"That's foolishness! And sometimes I wonder... all we care so much about the way we look, and the way we talk, and the way we act, and the clothes we bought, how much that cost? Does it even really matter? Cuz if life is an uphill battle,, we all try to climb on the same old ladder, in the same boat with the same old paddle. Why so shallow? I'm just asking. What's the pattern to the madness? Everybody ain’t a number one draft pick. Most of us aint Hollywood actors. But if it's all for one, and one for all, then maybe one day we all can ball. Do it one time for the underdogs. - Sincerely yours, from one of y'all."  (from song)

I've tried to put a lot of words together but none of them sounded good enough, expecting those ones... "The stereotype of looking skinny and fit is deep buried in our minds that soon will become a graveyard." What i can say about me lately is that i've started to visit a nutritionist and i've lost some pounds, i've become a coffee addict,  and the rest doesn't matter. Oh, and i started to listen again sad songs, i don't know surely why, because i'm not sad or anything, but they just made me feel the peaceful around me... One of them is BIRDY - PEOPLE HELP THE PEOPLE.
Am încercat să pun la un loc mai multe cuvinte, dar nici unul dintre ele nu suna destul de bine, exceptând aceasta frază:... "Stereotipul de a fi slab şi de a arăta bine este adânc îngropat în minţile noastre care în curând va deveni un mormânt." Ce pot să spun despre mine în ultima vreme este că am început să vizitez un nutriţionist şi că am pierdut cateva kg, am devenit dependenta de cafea, iar restul nu contează. Oh, şi am început să ascult din nou melodii triste, dar nu ştiu sigur de ce, pentru că nu sunt supărată sau ceva, dar ele doar mă fac să simt pacea din jurul meu... Unul dintre ele este BIRDY - PEOPLE HELP THE PEOPLE.